Про раду

Основною метою діяльності Українсько-Словенської ділової ради є:

  • сприяння розвитку українсько-словенських ділових і торговельно-економічних зв’язків, диверсифікації структури і збільшенню обсягів товарообігу між двома країнами, пошук та втілення оптимальних моделей і форм ділового співробітництва;
  • налагодження двосторонньої виробничо-технічної та інноваційно-інвестиційної кооперації, створення сприятливих умов для спільної взаємовигідної виробничої, торговельної, транспортної, будівельної, фінансово-кредитної, страхової, науково-дослідної та інших видів діяльності;
  • сприяння створенню спільних підприємств у різних галузях економіки, інвестиційних фондів, торгових компаній, відкриттю філій і представництв діючих суб’єктів, а також всебічному розвитку усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України і Словенії;
  • підтримка різних форм двостороннього ділового, освітнього, наукового, культурного і туристичного обміну між Україною та Словенією.

Для досягнення свої мети Українсько-Словенської ділової ради:

  • збирає, узагальнює та систематизує пропозиції вітчизняних ділових кіл з питань українсько-словенського співробітництва і подає їх на розгляд відповідних органів державної влади України;
  • розробляє та ініціює власні пропозиції з актуальних напрямів розвитку українсько-словенських відносин, сприяє втіленню власних та узагальнених пропозицій вітчизняних бізнесових кіл у конкретних законодавчих і нормативно-правових актах;
  • бере участь через своїх представників у роботі Комісії та Підкомісій зі співробітництва між урядами України та Словенії, співпрацює з органами державної влади, громадськими та галузевими організаціями (об’єднаннями, асоціаціями, фондами) двох країн;
  • надає своїм членам організаційну, правову, консультативно-інформаційну, іншу практичну допомогу у здійсненні торговельно-економічних зв’язків з партнерами із Словенії;
  • організує та сприяє проведенню бізнес-форумів, конференцій, виставок, зустрічей, переговорів та інших заходів з питань ділового і торгово-економічного співробітництва підприємств України та Словенії;
  • співпрацює з органами державної влади, суб’єктами господарювання, недержавними структурами (асоціаціями, об’єднаннями, товариствами, фондами), науково-дослідними та культурно-просвітніми закладами двох країн у питаннях розвитку та зміцнення двостороннього ділового співробітництва

Українська частина УСДР діє на засадах добровільності та рівноправності учасників, є відкритою для вступу нових членів та зацікавленою у взаємовигідних партнерських відносинах з іншими організаціями та установами.

Коментарі відключено.