Підприємці України та Словеніі провели перемовини у форматі B2B

slovenia-tmb-270x180-tmb-270x180

Можливiсть започаткувати дiловi вiдносини й обмiнятися iнформацiею щодо актуальних напрямкiв спiвпрацi та поточноi ситуацii на ринках Украiни та Словенii отримали пiдприемцi обох краiн пiд час skype-конференцii, що вiдбулась у ТПП Украiни в рамках засiдання Украiнсько-Словенськоi дiловоi ради. Iз украiнськоi сторони були присутнi представники експортерiв зернових, виробникiв текстильних i галантерейних матерiалiв, компанiй, що надають послуги зернового термiналу, консалтинговi послуги тощо.


У конференцii, окрiм пiдприемцiв, взяли участь Надзвичайний i Повноважний Посол Украiни в Республiцi Словенiя пан Михайло Бродович, економiчний радник Посольства Словенii в Украiнi Тарас Притула, голова украiнськоi частини Украiнсько-Словенськоi дiловоi ради Олег Рогоза.«Мета skype-конференцii – допомогти украiнським i словенським пiдприемцям встановити взаемовигiднi дiловi контакти, не витрачаючи при цьому зайвих коштiв i часу на органiзацiю бiзнес-зустрiчi. Палата, зi свого боку, готова максимально сприяти налагодженню кооперацiйних зв’язкiв мiж украiнським i словенським бiзнесом, всебiчно вiдстоювати iнтереси словенських компанiй, що мають бажання спiвпрацювати з Украiною», – зазначив вiце-президент ТПП Украiни Валерiй Король.

«Створенням двосторонньоi Дiловоi ради ми заклали камiнь у фундамент спiвпрацi Украiни та Словенii. Завдяки сьогоднiшнiй конференцii пiдприемцi, що зацiкавленi у виходi на словенський ринок, зможуть обговорити практичнi питання, оцiнити розвиток торговельно-економiчного спiвробiтництва мiж Украiною та Словенiею, його перспективи», – пiдкреслив Надзвичайний i Повноважний Посол Украiни в Республiцi Словенiя пан Михайло Бродович.

Посол також анонсував украiнсько-словенський бiзнес-форум, що вiдбудеться в рамках вiзиту Президента Украiни до Словенii вже наприкiнцi березня.

До прiоритетних i взаемовигiдних напрямкiв спiвробiтництва Украiни та Словенii можна вiднести сфери АПК, енергозбереження, IT-технологiй, туризму, транспорту, деревообробки, автомобiльноi iндустрii, машинобудування.

Незважаючи на те, що останнi два роки були складними для економiки Украiни, торговельно-економiчнi вiдносини мiж Украiною та Словенiею розвиваються достатньо динамiчно.

За минулий рiк експорт украiнських товарiв до Словенii зрiс на 21,4% i становив 12,6 млн. дол. США.

Коментарі відключено.